Cen?k reklamy

Pro? inzerovat?

  • Jsme kvalitn? web s dobr?mi ranky: PageRank 3/10 a Seznam-Rank 100/100.
  • N?v?t?vnost webu je 7.000 UIP denn?, stabiln? n?v?t?vnost.
  • Bannery i textov? odkazy zde maj? nadpr?m?rnou m?ru prokliku (CTR).
  • Slevy: p?i objedn?n? na 3-5 m?s?c? sleva 10%, reklama nad 6 m?s?c? sleva 20%.
  • Reklamu lze zakoupit i na serverech SexyVidea.eu, SexTime.cz, Anetka.cz, Sex-po-telefonu.info a Erotick?-hry.info, kter? maj? celkem 10.000 UIP denn?.

Grafick? reklama

Prostor pro grafickou reklamu poskytujeme v lev?m menu Doporu?ujeme, mezi n?hledy vide? a v detailu videa. Bannery mezi n?hledy a v detailu videa maj? nadstandardn? rozm?ry a vysokou efektivitu.

Bannery mohou b?t statick? i flashov?, av?ak podl?haj? schv?len? - nesm? obsahovat p??li? ru?iv? animace a zvuky. Bannery nemohou propagovat slu?bu sex po telefonu a sexshopy.

V p??pad? v?razn? men??ho banneru, ne? je maxim?ln? mo?n? rozm?r, lze dohodnout individu?ln? cenu.

Velk? banner (cena/m?s?c bez DPH, rozm?r max. 640 × 240px)
Pozice: mezi n?hledy 1–2 m?s?ce 3–5 m?s?c? nad 6 m?s?c?
Widesite (pod 2.?adou vide?) 1600 K? 1450 K? 1300 K?
?vodka + kategorie (pod 2.?adou vide?) 1000 K? 900 K? 800 K?
Widesite (pod 5.?adou vide?) 1300 K? 1150 K? 1000 K?
?vodka, kategorie (pod 5.?adou vide?) 800 K? 700 K? 600 K?
V detailech vide? (pod 2.?adou vide?) 800 K? 700 K? 600 K?
V detailech vide? (pod 4.?adou vide?) 700 K? 600 K? 500 K?
V detailech vide? (samostatn? sekce u videa) 1500 K? 1350 K? 1200 K?

Uk?zka velk?ho banneru mezi n?hledy.
Uk?zka velk?ho banneru mezi n?hledy.


Men?? bannery (cena/m?s?c bez DPH, pozice v menu Doporu?ujeme)
Rozm?r 1–2 m?s?ce 3–5 m?s?c? nad 6 m?s?c?
Ikonka (88 × 31 px) 300 K? 250 K? 200 K?
Dla?dice (125 × 125 px) 400 K? 350 K? 300 K?
Vertical banner (125 × 240 px) 800 K? 700 K? 600 K?

Dal?? form?ty jsou mo?n? dle va?ich po?adavk?. Va?i reklamu jsme schopni tak? pro ??el reklamn? kampan? za p?ijateln? ceny vytvo?it.

Zaslat podrobnosti / p?edb?n? objen?vka
Do Va?? zpr?vy pros?m sd?lte o jakou ?eklamn? pozici m?te z?jem a na jak? obdob?. Odpov?me V?m, zda je po?adovan? pozice voln? a kdy lze kampa? spustit. Nezapome?te uv?st i adresu webu, kter? chcete propagovat.